[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TM DV THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG THẾ HIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ côn trùng, tư vấn thiết kế và xây dựng trang trại.