[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TM DỊCH VỤ CHĂN NUÔI HOÀNG GIA

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM DIỄM BÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn thực phẩm. Bán buôn nông – lâm sản.