[vccitranslate]

CTY TNHH MTV SX TM DV MẬT ONG DƯƠNG LINH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN PHÚC HIẾU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Nuôi ong và sản xuất, kinh doanh mật ong và các sản phẩm chế biến từ sữa ong chúa.