[vccitranslate]

CTY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THỊ CẨM THU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, thương mại các loại thức uống không cồn, kẹo dừa, thạch dừa.

Thông tin liên hệ