[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH NAM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ các loại đá quý, đá phong thủy.