[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN ĐẶNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

9. Dược – Mỹ phẩm – Hóa chất

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh. Dịch vụ đóng gói.