[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ MINH ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay.

Thông tin liên hệ