[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

OSAMU IWASAKI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ gia công bản vẽ kỹ thuật CAD trên máy tính.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 60, Đường Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3826 9669

Fax : (84-28) 3826 9667

Email : info@shinseivn.com ; phat.nm@shinseivn.com

Website :