[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN KHẮC DUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh sơn nước các loại, trang trí nội thất, tư vấn thiết kế xây dựng.