[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hành khách đường bộ khác. Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch.

Thông tin liên hệ