[vccitranslate]

CTY TNHH MTV DƯỢC PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH VĂN LIÊN

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh mỹ phẩm: Thương hiệu White Doctors. Thương hiệu Doctor Skin …

Thông tin liên hệ