[vccitranslate]

CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỒNG QUANG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Đóng mới, sửa chữa tàu biển và giàn khoan, kinh doanh dịch vụ tàu biển trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ