[vccitranslate]

CTY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VẠN TUẤN ANH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất động cơ, máy nông nghiệp và trang thiết bị khác phục vụ ngành nông lâm ngư nghiệp. Sản xuất phụ tùng theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : KP. 1, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3838 727

Fax : (84-251) 3837 224

Email : sveam@vnn.vn

Website : www.sveam.com