Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ TRÍ MINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Lĩnh vực hoạt động

Bộ dây điện công nghiệp dưới 35KV. Sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, điện gia dụng.

Thông tin liên hệ