[vccitranslate]

CTY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG KIM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Gia công cơ khí. Quảng cáo.

Thông tin liên hệ