[vccitranslate]

CTY TNHH MTV CN CTY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GƯƠM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGUYỆT HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 411, Đường Điện Biên Phủ, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3929 0199

Fax : (84-28) 3929 0200

Email : sales@inserimex.com.vn

Website : www.inserimex.com.vn