[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ NGỌC MINH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên sản xuất các sản phẩm gốm sứ: dân dụng và mỹ nghệ phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thông tin liên hệ