[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BRIAN KEITH SMITH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại dao tinh chế, dao, kéo, dụng cụ cắt gọt khác phục vụ mục đích gia dụng và sản xuất công nghiệp; khuôn gá, dụng cụ gá kẹp khác, chi tiết phụ tùng kim loại phục vụ lĩnh vực gia công cơ khí, công nghiệp chế tạo máy.