[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

AKIRA MURAKAMI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu các loại cần câu cá.

Thông tin liên hệ