[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VANEL PIERRE

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất lò xo công nghiệp.

Thông tin liên hệ