Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CENK AYDIN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất dệt vải sợi polyester và cotton.

Thông tin liên hệ