[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LEE JU CHUN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất bình ắc quy, khuôn đúc, sản phẩm nhựa công nghiệp.

Thông tin liên hệ