[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

THÁI NGỌC HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế tòa nhà, cao ốc, khách sạn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Sô 50, ĐưỜNG Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3848 1173

Fax : (84-28) 3848 1174

Email : s.ata@ata.vn

Website : www.ata.vn