Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG CHO KIWON

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, sản xuất các mặt hàng cúc, khuy áo, dây khóa,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 45 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại : (84-274) 3819 130

Fax : (84-274) 3819 132

Email : jm@msbtn.com

Website : www.Jmvina.bizz.vn