[vccitranslate]

CTY TNHH INSULATION THANH CẢNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THÔNG ĐIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất Foam block thùng xe đông lạnh, vách thùng xe tải composit, panel cách nhiệt, linh kiện thùng xe đông lạnh…