[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN DUY HƯNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ thủ tục hải quan, giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu. Đại lý vận tải hàng hóa hàng không. Đại lý vận tải biển. Vận tải đường bộ và vận chuyển hàng hóa bằng container.