[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH QUANG THANH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu bàn, ghế, tủ, giường… dùng ngoài trời và trong nhà.

Thông tin liên hệ