CTY TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ UMW (VIỆT NAM)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NG SENG HWA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Phân phối, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, cho thuê các thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông thiết bị di dời, thiết bị tự động,…

Thông tin liên hệ