Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH BÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất băng keo, nhựa PE, dây đai.

Thông tin liên hệ