[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VIÊN THỊ HỒNG

Chức vụ

Trợ lý giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất vải lụa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đường số 10, KCN Sóng Thần 1, TX. Dĩ An, T. Bình Dương.

Điện thoại : (84-274) 3737 855

Fax : (84-274) 3737 854

Email : hanavina@gmail.com

Website :