Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các sản phẩm gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, mỹ nghệ truyền thống từ các vật liệu kim loại màu, mây và tre.

Thông tin liên hệ