[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH THANH TRÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hóa đường biển, dịch vụ môi giới hải quan.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 2, Đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6258 5031

Fax : (84-28) 6258 1355

Email : vtt@goldenwave.vn

Website : www.goldenwave.vn