Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ THỊ HIỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số. K1/104A, Khu dân cư 2, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : (84-16) 3936 5057

Fax :

Email :

Website :