[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HOÀNG MINH

Chức vụ

Phó Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng, đại lý vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không. Dịch vụ kho bãi, thủ tục hải quan.

Thông tin liên hệ