[vccitranslate]

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN VÀ TƯ VẤN DU HỌC THẾ KỶ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ VĂN CHIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý hãng tàu, vé máy bay, du lịch…

Thông tin liên hệ