[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ PHI HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thông tin liên hệ