[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH VIỆT ANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

VLXD (gạch granite, gạch men), trang trí nội thất,…

Thông tin liên hệ