[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ANH KHOA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Cho thuê kho lạnh, kho mát FMCG tại Hà Nội và TP.HCM. Logistics. XNK. Vận chuyển đường biển, đường bộ và hàng không trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ