Giới thiệu Công ty

Người đại diện

AISHANT SWAINT

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại thùng nhựa dùng trong công nghiệp hóa chất.