[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM QUYẾT CHIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ bằng xe ôtô. Cho thuê xe các loại từ 4- 45 chỗ, sửa chữa.

Thông tin liên hệ