[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ HUYỀN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK. Đại lý giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không.