[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH TRÍ NHƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển và hàng không (LCL), môi giới hải quan, vận tải nội địa, kho vận & phân phối.

Thông tin liên hệ