[vccitranslate]

CTY TNHH DV DU LỊCH BIỂN TRỜI MŨI NÉ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ALAIN FRANCOIS JOSEPH BEAUCHAMP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Khu nghỉ dưỡng.