[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HỒNG LĨNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức các tour du lịch.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 51, Đường Trương Định, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 6165

Fax : (84-28) 3930 3709

Email : hr@itt.com.vn

Website : www.itt.com.vn