[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN MINH THIỆN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế xây dựng, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ.

Thông tin liên hệ