[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TRUNG THÔNG

Chức vụ

Phó giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán máy tính, máy văn phòng, phụ tùng các loại bách hóa, xe ô tô, hóa chất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng hóa trang trí, nội thất, văn phòng phẩm,…

Thông tin liên hệ