[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Dịch thuật ngôn ngữ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 66, Đường Số 2, P. Phú Hữu, Q. 9, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6280 0687

Fax : (84-28) 6280 0738

Email : ctl@ctl.com.vn

Website : www.ctl.com.vn