[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG NGỌC HÒA

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, sản phẩm vệ sinh. Thực phẩm, sữa, nước uống. Bất động sản. Cảng biển,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 62-64, Đường Lê Thị Riêng, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3832 2793

Fax : (84-28) 3839 1606

Email : admin@dasogroup.vn

Website : www.dasogroup.vn