[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN KIM QUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Trồng rừng và cây công nghiệp. Sản xuất phân bón.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 55D, Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3835 4421

Fax : (84-28) 3835 1124

Email : cnhoasinh14@gmail.com

Website :