[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Gia công sản xuất nút áo bằng vỏ sò.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp Vàm, KDC Thiên Tân, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3927 745

Fax : (84-251) 3927 744

Email : cygthanhlong@vnn.vn

Website :